Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Grup muscular

Grups de músculs que, a més de localitzar-se en una mateixa regió anatòmica i d’efectuar trajectes parcialment paral·lels, col·laboren en la realització de moviments del mateix tipus.

Font
Del Hoyo, J., dir. Enciclopèdia de medicina i salut. Vol. 9. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1990. p.184