Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Galindó

Prominència anormal del cap del primer metatarsià produïda per la deformitat anomenada hàl·lux valg i la formació d'un higroma per compressió de les sabates. També és anomenat renòs.