Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Fatiga

Sensació de falta d’energia, d’esgotament o de cansament.

Font
MedlinePlus [En línia] [Consulta: setembre 2008]. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003088.htm