Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Enzim

Els enzims són molècules de proteïnes que tenen la capacitat de facilitar i accelerar les reaccions químiques que tenen lloc en els teixits vius.

Font
Universitat Nacional d’Educació a Distància UNED.[En línia]. [Accés octubre de 2008]. Disponible a: http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dieteticaI/guia/guianutr/enzimas.htm