Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Emoció

Procés i estat afectiu que revelen tant un manera subjectiva d’afrontar la realitat com un contingut determinat de la consciència. Aquest contingut es caracteritza per un estat d’ànim actual que oscil·la entre el plaer i el desplaer i per una reacció relativa a l’objecte que la provoca, que pot oscil·lar entre l’atracció i la fugida. L’emoció comporta reaccions fisiològiques.

Font
Diccionari enciclopèdic de medicina. Acadèmia de Ciències mèdiques de Catalunya i Balears. [En línia] [Consulta: novembre 2008] Disponible a: http://www.academia.cat/pages/academ/vidaacad/publica/dem_f.htm
Intel·ligència emocional

És l’habilitat pel maneig dels sentiments i les emocions, discriminar entre ells i utilitzar aquests coneixements per a dirigir els propis pensaments i accions.

Segrest emocional

És una reacció automàtica des del nostre cervell emocional o sistema límbic sense passar pel cervell racional o neocòrtex que ens torna vulnerables davant una situació. 

Font
Gomà Quintillà H. Seminario de regulación emocional a través del coaching. [Apunts]. Barcelona: Instintut Gomà; 2011. [material no publicat].