Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Edema

Presència d'un excés de líquid en els teixits del cos, que pot fer que una persona experimenti una sobrecàrrega de líquids vasculars, cel·lulars o extracel·lulars.

Font
Buendía, J. Psicopatología en niños y adolescentes. Madrid: Piràmide; 1996. p. 50.
Edema macular

Inflor o engrossiment a causa d'un excés de líquid, de la part de l'ull responsable de la visió central i detallada, anomenada màcula.

Font
American Academy of Ophthalmology. Internet. En línia, accés 20 de setembre 2017. Disponible a: https://www.aao.org/salud-ocular/enfermedades/edema-macular