Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Dislipèmia

Conjunt de patologies caracteritzades per alteracions en la concentració de lípids sanguinis en nivells que representen un risc per a la salut. En l’alteració de les concentracions de lípids es veuen involucrats el colesterol total (CT), el colesterol d’alta densitat (C-HDL), el de baixa densitat (C-LDH) i /o els triglicèrids. Les dislipèmies constitueixen un factor de risc major i modificable de malaltia cardiovascular, en especial la coronària.