Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Discapacitat

Discapacitat és un terme general que abasta les deficiències, les limitacions de l’activitat i les restriccions de la participació. Les deficiències són problemes que afecten una estructura o funció corporal, les limitacions de l’activitat són dificultats per executar accions o tasques, i les restriccions de la participació són problemes per participar en situacions vitals.

Font
Organització Mundial de la Salut. [En línia] [Accés a Internet agost 2012] Disponible a: http://www.who.int/topics/disabilities/es/