Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Diabetis tipus 1

(Abans coneguda com a diabetis insulinodependent o d’inici en la infància) es caracteritza per una absència de la producció d’insulina. Sense l’administració diària d’insulina exògena, aquest tipus de diabetis porta ràpidament a la mort.

Font
Organització Mundial de la Salut [seu Web] Nota descriptiva núm. 312. Setembre 2006 [accés 8 de juliol 2008]. Disponible a: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/print.html