Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Dependència (a una substància legal o il·legal)

En sentit general, estat de necessitar o de dependre d’alguna cosa o d’algú, ja sigui com a recolzament, per funcionar o per sobreviure. Aplicat a l’alcohol i a d’altres drogues, el terme implica una necessitat de consumir dosis repetides de la droga per trobar-se bé o per no sentir-se malament. 

El 1964, un Comitè d’Experts de l’OMS va introduir el terme dependència per substituir els d’addicció i habituació.

Font
Glosario de términos de alcohol y drogas. Organització Mundial de la Salut; 1994. [En línia] [Accés març 2011]. Disponible a: http://www.who.int/substance_abuse/terminology/lexicon_alcohol_drugs_spanish.pdf