Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Dehiscència

Separació d’una incisió quirúrgica o ruptura del tancament d’una ferida.

Font
Diccionario Mosby Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud. 6a ed. Madrid: Elsevier-Mosby; 2003.