Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Deepfake

Contingut fals fabricat a partir d’eines d’intel·ligència artificial. Inclou tant vídeos com àudios, fotografies i textos fraudulents creats per diverses tècniques d’intel·ligència artificial que, cada vegada, són més sofisticades, però també més accessibles per al gran públic.

Font
First Draft [Internet]. [Accès 25 d’agost de 2022] Disponible a: https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2018/07/infoDisorder_glossary.pdf