Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Coronariografia

Exploració selectiva de les artèries coronàries per mitjà d'un cateterisme cardíac efectuat a través d'una artèria perifèrica. La injecció del contrast iodat a través del catèter opacifica l'arbre coronari i permet analitzar les lesions de les artèries coronàries.

Font
Diccionari enciclopèdic de Medicina [Internet]. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana; 1997 [accés 25 de juliol de 2011]. Coronariografia. Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0801389