Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Coma

Quadre clínic greu caracteritzat per la pèrdua de la consciència, de la motilitat voluntària i de la sensibilitat, amb conservació de les funcions vegetatives vitals: respiració, circulació i diüresi. És degut a una fallida funcional (coma funcional) o orgànica (coma estructural) del sistema reticular activador ascendent.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari Enciclopèdic de Medicina. [En línia]. [Accés 27 de maig de 2008] Disponible a : http://www.grec.net/CGIBIN/MEDICX.PGM