Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Cibatge o screening

Recerca sistemàtica indiscriminada aplicada a un conjunt per tal de descobrir-hi els elements afectats d’alguna particularitat. Consisteix en l’aplicació de procediments de selecció (qüestionaris, exploracions físiques, proves complementàries) a poblacions d’individus aparentment sans, per tal de detectar malalties subclíniques o identificar les persones que presenten factors de risc per a desenvolupar una malaltia determinada.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Consulta: 12 gener 2008]. Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0025224