Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Cianosi

És la coloració blavosa de la pell mucoses i llits unguials, usualment deguda a la reducció d’hemoglobina a la sang circulant o de pigments hemoglobínics anòmals (metahemoglobina o sulfohemoglobina) als glòbuls vermells.

Font
Enfermería en Cuidados Críticos Pediátricos y Neonatales [En línia] [Accés octubre 2008]. Disponible a : http://www.aibarra.org/Guias/3-18.htm