Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Cetoacidosi


Producció exagerada de cossos cetònics que es presenta com a compensació de la diabetis mellitus amb insulinopènia (manca d’insulina) greu. Les causes més freqüents són l'incompliment de l'administració correcta de la insulina, les infeccions intercurrents, l'infart de miocardi, l'accident vascular cerebral, els traumatismes, les situacions d'estrès i l'ús de fàrmacs amb propietats hiperglicemiants (glicocorticoides, tiazides, dinfenilhidantoïna, carbonat de liti, diazòxid, etc). Les manifestacions clíniques són polidípsia, poliúria, anorèxia, alteracions de la consciència, respiració de Kussmaul, deshidratació, vòmits, dolor abdominal (abdomen agut metabòlic) i hipotèrmia.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés 31 de juliol de 2008]. Disponible a: http://www.grec.net/cgibin/medicx.pgm?GECART=0055237