Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Catecolamines


Hormones produïdes per les glàndules suprarenals que s'alliberen a la sang en moments d'estrès físic o emocional i provoquen un increment de la freqüència cardíaca i de la pressió arterial. Les més conegudes són la dopamina, la norepinefrina i l'epinefrina.

Font
MedlinePlus. Información de salud para usted [seu Web]. Bethesda: U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH). [actualitzada 2 de gener de 2011; accés 25 de setembre de 2011]. Catecolaminas en sangre. (Adaptada per: Gemma Via). Disponible a: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003561.htm