Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Calories

Unitat emprada per a indicar la quantitat de calor alliberada pels aliments durant els processos oxidatius.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés gener de 2015]. Disponible a: http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0165920.xml