Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Bradicàrdia

Lentitud dels batecs del cor, per sota de 60 pulsacions per minut en l’adult i de 70 en l’infant.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés setembre de 2017]. Disponible a: http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0085834.xml