Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Benestar

Conjunt d’actituds i de comportaments que milloren la qualitat de vida de la persona i l'ajuden a arribar a un estat de salut òptim. És un procés actiu destinat a millorar l'estil de vida en totes les seves dimensions.

Font
Donatell, R., Snow, C., & Wilcox, A. Wellness: Choices for Health and Fitness (2ª edició). Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company; 1999.