Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Autonomia

Capacitat física i psíquica de la persona que li permet satisfer les necessitats bàsiques mitjançant accions realitzades per ella mateixa.

Font
Luís, T., Fernández, C., Navarro, V. De la teoría a la práctica. El pensamiento de Virginia Henderson en el siglo XXI. 3a ed. Barcelona: Elsevier/Masson, 2005.
Falta d'autonomia

Incapacitat física i psíquica de la persona per satisfer les necessitats bàsiques mitjançant accions realitzades per ella mateixa.

Font
Luís, T., Fernández, C., Navarro, V. De la teoría a la práctica. El pensamiento de Virginia Henderson en el siglo XXI. 3a ed. Barcelona: Elsevier/Masson, 2005.