Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Astènia

Absència o disminució de força o d'energia; debilitat.

Font
Diccionario Mosby Pocket de medicina, enfermería y ciencias de la salud. 4ª edició. Elsevier- Mosby; 2004.