Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Arteriosclerosi

Trastorn caracteritzat per l’engruiximent, la pèrdua d'elasticitat i la calcificació de la paret de les artèries que dóna lloc a una disminució del flux sanguini. Afecta especialment les artèries que irriguen el cervell, el cor i les extremitats inferiors. Sol desenvolupar-se com a conseqüència de l'envelliment, així com d'altres trastorns com ara la hipertensió, la diabetis o la hiperlipèmia. Molt sovint s'utilitza el mot arteriosclerosi com a sinònim d'aterosclerosi, que en realitat n'és la forma més freqüent.

Font
Diccionario Mosby de medicina y ciencias de la salud. Madrid: Mosby/Doyma Libros; 1995. Arteriosclerosi; p.103. Adaptada per: Gemma Via