Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Apnea

Absència de respiració espontània.

Font
Guyton AC, Hall JE. Tratado de Fisiología médica. 11ª edició. ELSEVIER; 2006.