Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Apatia


Manca d’impulsos, que comporta una indiferència als estímuls que normalment originen les emocions; acostuma a anar acompanyada d’una evident passivitat física. Els casos extrems es donen en els estats depressius.

Font
Manual Merck de infromación médica para el hogar. [En línia] [Consulta: novembre 2008] Disponible a: http://www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_07/seccion_07_083.html