Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Anticòs


És un tipus de proteïna. El sistema immunitari produeix anticossos quan detecta substàncies danyoses (antígens). Cada tipus d’anticòs és únic i defensa l’organisme d’un tipus específic d’antigen.

Font
MedlinePlus Enciclopèdia mèdica. D.C. Dugdale, MD, Professor de Medicina. Universitat de Washington. Traducció: Dr. Tango, Ine.