Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Anasarca

És una infiltració generalitzada de líquid plasmàtic en el teixit cel·lular subcutani, localitzada sobretot a les extremitats inferiors, als genitals externs i paret toracoabdominal, tot i que també  pot aparèixer a les extremitats superiors i, fins i tot, a la cara, sobretot a les parpelles. Es presenta en la insuficiència cardíaca de llarga evolució i en la síndrome nefròtica. 

Font
Diccionari Enciclopèdic de Medicina, [accés 19 de novembre de 2013]. Disponible a: http://www.medic.cat/CGIBIN/MEDICX.PGM