Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Anabòlica

Una etapa anabòlica és un conjunt de processos del metabolisme destinats a sintetitzar molècules complexes, cèl·lules i teixits, a partir de precursors més senzills.

Font
Maria Manera