Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Anèmia

Afecció per la qual el cos no té suficients glòbuls vermells sans. Els glòbuls vermells subministren l'oxigen als teixits corporals.

Font
MedilinePlus. [En línia]. [Accés juliol 2009]. Disponible a: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000560.htm