Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Aminoàcid

Els aminoàcids són les unitats estructurals fonamentals dels pèptids i de les proteïnes i, així mateix, precursors de certes hormones —com l'epinefrina—, de bases nitrogenades —com la histamina— i, en les plantes, dels alcaloides. En les proteïnes animals es troben fins a 21 aminoàcids (aminoàcids naturals): d'aquests, n'hi ha 8 (valina, leucina, isoleucina, treonina, metionina, lisina, fenilalanina i triptòfan) que s’anomenen aminoàcids essencials, i han d'ésser aportats obligatòriament per l'alimentació, mentre que els altres poden ésser sintetitzats per l'organisme. 

Font
Diccionari Enciclopèdic de Medicina [En línia]. [Accés gener 2015] Barcelona. Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0004315