Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Alopècia

Disminució o pèrdua del pèl o dels cabells, que pot ser localitzada o generalitzada, temporal o definitiva.

Font
Fisterra.com. Atención primaria en la red. [En línia]. [Accés novembre de 2010]. Disponible a: http://www.fisterra.com/guias-clinicas/alopecia/