Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Alineament corporal


Organització geomètrica de les parts del cos relacionades entre si. Quan el cos està ben alineat, s’aconsegueix l’equilibri sense tensió indeguda en les articulacions, músculs, tendons i lligaments.

Font
Kozier, B.; Erb, G.; Blais, K.; Johnson, J.; Temple, J. Enfermería Profesional. Técnicas de Enfermería. Madrid: McGraw-HiII. lnteramericana d’Espanya, SAU; 1999.p.944