Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Adultesa

Etapa vital de les persones en la qual s’experimenten canvis biològics i psicosocials fonamentals, en les activitats que es duen a terme o en la manera d'afrontar la realitat. És el període més llarg del cicle vital de la persona, que s'inicia al final de l'adolescència fins al final de la vida.

Font
Triado, C.; Martínez, G.; Villar, F. Psicologia del desenvolupament: adolescència, maduresa i senectud. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2000. P. 247.