Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Acidesa

Sensació de coïssor que comença a la boca de l'estómac, darrere de l'estèrnum, i es desplaça pel pit fins a la gola. Aquest símptoma normalment es presenta una hora després d'ingerir aliments i pot persistir durant diverses hores més. De vegades va acompanyat de la sensació que el menjar o els líquids tornen a la gola o a la boca (regurgitació), especialment quan la persona s'ajup o s'estira (aleshores es parla de reflux esofàgic). Aquests símptomes, a més, solen provocar un gust amarg o àcid a la boca.