Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Absorció

Pas de l'aigua i de les substàncies que hi té dissoltes a l'interior d'una cèl·lula o d'un organisme. Pas dels elements nutritius de l'intestí al torrent sanguini.

Font
Glosario.net [en línia]. [Accés juliol 2009]. Disponible a: http://salud.glosario.net/alimentacion-nutricion/absorci%F3n-2180.html