Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Índex de massa corporal (IMC)

El pes en quilograms dividit pel quadrat de la talla en metres (kg/m2). És una indicació simple de la relació entre el pes i la talla que s’utilitza freqüentment per identificar l’excés de pes i l’obesitat en els adults.

Font
Organització Mundial de la Salut (OMS) [En línia] .[Consulta: octubre 2008]. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/