Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Vacuna

Preparat que estimula la formació d’anticossos, amb la qual cosa s’aconsegueix una immunització específica, activa i duradora contra diverses malalties.

Font
Enciclopèdia Catalana. [En línia]. [Consulta: febrer 2015]. Disponible a: http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0216603.xml