Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Tumor

Massa anormal de teixit corporal. Els tumors poden ser cancerosos (malignes) o no cancerosos (benignes).

Font
MedilinePlus. [En línia]. [Accés octubre de 2010]. Disponible a: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002266.htm