Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Trombosi

Procés de formació o desenvolupament d’un trombe o coàgul dins un vas sanguini.

Font
Enciclopèdia Catalana. [En línia]. [Consulta: febrer 2015]. Disponible a: http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0148529.xml