Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Tensió arterial

Pressió que la sang exerceix sobre les parets de les artèries.

Font
Kramers Online. Wishard. [En línia]. [Accés juliol 2009]. Disponible a: http://wishard.kramesonline.com/spanish/HealthSheets/3,S,89804