Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Segrest emocional

És una reacció automàtica des del nostre cervell emocional o sistema límbic sense passar pel cervell racional o neocòrtex que ens torna vulnerables davant una situació. 

Font
Gomà Quintillà H. Seminario de regulación emocional a través del coaching. [Apunts]. Barcelona: Instintut Gomà; 2011. [material no publicat].