Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Alfabetització per a la salut

Habilitats cognitives i socials que determinen la motivació i la capacitat dels individus per accedir a la informació, comprendre-la i utilitzar-la, per promoure i mantenir una bona salut.

Font
Organització Mundial de la Salut. Glossari de Promoció de la Salut. [En línia]. [Consulta: 22 novembre 2008]. Disponible a: http://whqlibdoc.who.int/hq/1998/WHO_HPR_HEP_98.1_spa.pdf

Veure també
Promoció de la salut
Determinants de la salut

Conjunt de factors personals, socials, econòmics i ambientals que determinen l'estat de salut dels individus o poblacions.

Font
Organització Mundial de la Salut. Glossari de Promoció de la Salut. [En línia]. [Consulta: 22 novembre 2008]. Disponible a: http://whqlibdoc.who.int/hq/1998/WHO_HPR_HEP_98.1_spa.pdf

Veure també
Promoció de la salut
Educació per a la salut

Conjunt d’oportunitats d’aprenentatge creades conscientment que suposen una forma de comunicació destinada a millorar l’alfabetització sanitària, inclosa la millora del coneixement de la població en relació amb la salut i el desenvolupament d’habilitats personals que condueixin a la salut individual i de la comunitat.

Font
Organització Mundial de la Salut. Glossari de Promoció de la Salut. [En línia]. [Consulta: 22 novembre 2008]. Disponible a: http://whqlibdoc.who.int/hq/1998/WHO_HPR_HEP_98.1_spa.pdf
Experiència de salut

Situació viscuda per la persona en relació amb el creixement, el desenvolupament i els processos de crisi, incloent-hi la malaltia.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/E/110/
Problema de salut

Un problema de salut és un problema relacionat amb un estat o procés relatiu a la salut, que manifesta una persona, una família o una comunitat. Els problemes de la salut de les persones no només afecten les estructures corporals específiques i els mecanismes fisiològics o psicològics implicats, sinó que també repercuteixen, en un grau i una durada variables, sobre el seu funcionament global.

Font
Definició de Carmen Fernández Ferrin i Mª Teresa Luís Rodrigo per a la Infermera virtual
Promoció de la salut

És el procés que permet a les persones incrementar el seu control sobre els determinants de la salut i en conseqüència, millorar-la.

Font
Organització Mundial de la Salut. Glossari de Promoció de la Salut. [En línia]. [Consulta: 22 novembre 2008]. Disponible a: http://whqlibdoc.who.int/hq/1998/WHO_HPR_HEP_98.1_spa.pdf
Salut

Aquella manera de viure que és autònoma , que és solidària i que és joiosa. (1)

Un estat de complet benestar físic, mental i social, i no només l’absència de malaltia o de xacres. (2)


Font
(1) Congrés de metges i biòlegs de la llengua catalana. Perpiñán, 1976.
(2) Organització Mundial de la Salut. Glossari de Promoció de la Salut. [En línia]. [Consulta: 22 novembre 2008]. Disponible a: http://whqlibdoc.who.int/hq/1998/WHO_HPR_HEP_98.1_spa.pdf
Salut reproductiva

Condició de benestar físic, mental i social en els aspectes relatius al sistema reproductiu en totes les etapes de la vida. La salut reproductiva implica que les persones puguin tenir una vida sexual satisfactòria i segura, la capacitat de tenir fills i la llibertat de decidir si volen tenir-ne, quan volen fer-ho i amb quina freqüència. En aquesta última condició hi ha implícit el dret d'homes i de dones d'estar informats i de tenir accés als mètodes de regulació de la fertilitat que prefereixin i que siguin segurs, eficaços, assequibles i acceptables, i el dret a accedir a serveis de salut adequats que permetin a la dona portar a terme el seu embaràs i donar a llum de forma segura.

Font
Progress. Número 45 (1998). [En línia]. [Accés 29 de setembre de 2010]. Disponible a: http://www.icmer.org/documentos/salud_y_derechos_sex_y_rep/Salud_Sexual_Reproductiva_I_2008.pdf