Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Síndrome d'abstinència (a substàncies legals i il·legals)

Conjunt de símptomes amb graus d’intensitat i d’agrupament variables que apareixen quan se suspèn o es redueix el consum d’una substància psicoactiva que s’ha consumit de forma repetida, habitualment durant un període prolongat i/o en dosis altes.

És un dels indicadors de la síndrome de dependència.

Font
Organització Mundial de la Salut. [En línia]. [Accés agost de 2010]. Disponible a: http://www.who.int/substance_abuse/terminology/lexicon_alcohol_drugs_spanish.pdf