Glossari

Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Ritme circadià

També anomenat rellotge biològic. Consisteix en el ritme biològic d’aproximadament 24 hores. Aquest ritme proporciona la sincronització de la nostra conducta i dels nostres estats corporals. Sense aquests ritmes la nostra supervivència es veuria afectada de forma negativa. L'esmentat ritme es mantenen relativament independents a alguns factors externs, com pugui ser la temperatura ambient, algun tipus de substàncies químiques que puguin intervenir en el nostre sistema nerviós, però tanmateix el que sí que afecta a aquests ritmes circadians és la llum, referint-nos sempre a la llum natural, al dia.

Font
Psicologia Online, Consells i ajuda psicològica. [En línia]. [Accés 24 de juliol de 2008]. Disponible a: http://psicologia.costasur.com/es/circadiano.html