Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Ressonància magnètica nuclear

La ressonància nuclear magnètica és un procediment de diagnòstic mèdic que consisteix a obtenir imatges de les estructures internes del cos humà, processant les ones de ràdio que es fan passar per la zona del cos sotmesa a un camp magnètic. 

Permet obtenir imatges de gran qualitat i detall, fet que ajuda al metge a detectar les variacions en la forma, la consistència i la mesura dels òrgans, la qual cosa pot orientar el diagnòstic.

Font
Fisterra Salud [En línia]. [Accés 25 de febrer de 2010]. Disponible a: http://www.fisterra.com/salud/3procedt/rnm.asp