Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Rectorràgia

Hemorràgia de l’intestí recte.

Font
Drumen J. Tratado elemental de patología médica, Volum 2. Ed. C. Monier. Universidad Complutense de Madrid, 1851, p.56.