Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Radiografia

Tècnica exploratòria que consisteix a sotmetre un cos, objecte, etc. a l’acció dels raigs X (o de qualsevol radiació altra que la llum) per tal d’obtenir-ne una imatge sobre una superfície sensible, com ara una placa fotogràfica.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés 27 de maig de 2008]. Disponible a: http://www.grec.net/CGIBIN/MEDICX.PGM