Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Psicofàrmac

Medicament psicòtrop que s’utilitza per al tractament de les malalties mentals. S’hi comprenen els psicoestimulants i els neurolèptics, els tranquil·litzants, els antidepressius, els ansiolítics, els sedants, els hipnòtics, les sals de liti, etc.

Font
Diccionari enciclopèdic de medicina. Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. [En línea] [Consulta: noviembre 2008] Disponible a: http://www.academia.cat/pages/academ/vidaacad/publica/dem_f.htm