Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Prevalença

Proporció d’individus afectats per una mateixa malaltia en una població determinada i durant un temps determinat.

Font
Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés febrer de 2015]. Disponible a: http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0262070.xml